Bài viết mới

<<

Từ 27/06 đến 03/07

>>

<a href="/tin-tuc-su-kien/chi-dao-dieu-hanh" title="Chỉ đạo-Điều hành" rel="dofollow">Chỉ đạo-Điều hành</a>

Phát huy thành tích, khắc phục khó khăn, duy trì nền nếp, giữ vững kỷ cương, thi đua “Đổi ...

(31/10/2017)  675
Năm học 2017-2018 là năm học thứ tư Ngành Giáo dục Bắc Giang tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện ...

  Bắc Giang: chuẩn bị tốt các điều kiện cho khai giảng năm học mới 2017-2018

  Tăng cường kỷ cương, nền nếp trường lớp học; nâng cao đạo đức, lối sống của đội ngũ nhà giáo và HSSV; tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục

  Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017-2018 của Chủ tịch UBND tỉnh

  Bắc Giang: Năm học 2017-2018 học sinh các cấp học tựu trường ngày 22/8/2017

  Không tổ chức dạy học văn hóa tại trường trong thời gian nghỉ hè

  Ngành GD-ĐT tích cực tham mưu, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2016-2017

  Tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn trong các cơ sở giáo dục

  Tổ chức tốt các hoạt động giáo dục theo mục tiêu đổi mới nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thực chất và bền vững

  Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 những kết quả và bài học kinh nghiệm

  Đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động giáo dục theo hướng bền vững

  Định hướng xây dựng chương trình mới, sách giáo khoa mới

  Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội năm 2014 tỉnh Bắc Giang

  Chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học

  Chương trình hành động của Tỉnh ủy Bắc Giang thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW

Bản đồ
Thống kê
Hôm nay : 314
Hôm qua : 436
Tháng 06 : 177.155
Tháng trước : 1.884
Năm 2022 : 187.851
Năm trước : 202.813
Tổng số : 414.755

Lựa chọn và tải các chương trình tiện ích hỗ trợ trên máy tính bằng cách bấm vào biểu tượng Icon trên
Hỗ trợ duyệt website tốt nhất trên trình duyệt 
Firefox, Google Chrome và IE 8.0 trở lên