Wednesday, 28/09/2022 - 13:57|
Cổng điều hành Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang
Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Giang tổ chức Hội nghị Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn học trường học; phòng, chống bạo lực học đường năm 2022

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Giang tổ chức Hội nghị Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn học trường học; phòng, chống bạo lực học đường năm 2022

Ngày đăng: (05/05/2022)   Lượt xem: 702
Tiếp tục thực hiện Công văn số 955/SGDĐT-GDTH ngày 03/8/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc tăng cường công tác quản lý, giáo dục pháp luật cho HS và quán triệt nghiêm túc các nội dung về ...