Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 136 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
1129_PI.I.001 - Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên Trung tâm Hành chính công tỉnh Dịch vụ công trực tuyến , Tin tức - Sự kiện Đã có hiệu lực
1129_PI.I.005 - Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở GD&ĐT.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo.
Dịch vụ công trực tuyến , Tin tức - Sự kiện Đã có hiệu lực
1129_PI.I.004 - Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.
Dịch vụ công trực tuyến , Tin tức - Sự kiện Đã có hiệu lực
1129_PI.I.003 - Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường trung học - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan phối hợp: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Dịch vụ công trực tuyến , Tin tức - Sự kiện Đã có hiệu lực
1129_PI.I.002 - Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường tiểu học - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan phối hợp: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Dịch vụ công trực tuyến , Tin tức - Sự kiện Đã có hiệu lực
1129_PI.I.009 - Cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.
Dịch vụ công trực tuyến , Tin tức - Sự kiện Đã có hiệu lực
1129_PI.I.008 - Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.
Dịch vụ công trực tuyến , Tin tức - Sự kiện Đã có hiệu lực
1129_PI.I.007 - Cấp phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có yếu tố nước ngoài - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở KH&ĐT, Sở TN&MT, Sở Tài chính.
Dịch vụ công trực tuyến , Tin tức - Sự kiện Đã có hiệu lực
1129_PI.I.006 - Cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục mầm non - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan phối hợp: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Dịch vụ công trực tuyến , Tin tức - Sự kiện Đã có hiệu lực
1129_PI.I.011 - Cấp, gia hạn giấy phép dạy thêm, học thêm trong nhà trường - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.
Dịch vụ công trực tuyến , Tin tức - Sự kiện Đã có hiệu lực
1129_PI.I.010 - Cấp, gia hạn giấy phép dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.
Dịch vụ công trực tuyến , Tin tức - Sự kiện Đã có hiệu lực
1129_PI.I.019 - Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: UBND tỉnh.
- Cơ quan phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo.
Dịch vụ công trực tuyến , Tin tức - Sự kiện Đã có hiệu lực